prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja
 
mgr inż. Magdalena Janczewska
 
mgr inż. Katarzyna Każmierska
 
mgr inż. Kamil Kopeć
 
mgr inż. Piotr Kowalczyk
 
dr inż. Martyna Kucharska
 
mgr inż. Aleksandra Kulikowska
 
mgr inż. Aleksandra Kuźmińska
 
mgr inż. Ilona Łojszczyk
 
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska
 
mgr inż. Rafał Podgórski
 
mgr inż. Aleksandra Poniatowska
 
mgr inż. Agata Stefanek
 
mgr inż. Paulina Trzaskowska
 
mgr inż. Maciej Trzaskowski
 
mgr inż. Iga Wasiak
 
mgr inż. Michał Wojasiński
 

 

Start arrow Zespół arrow dr inż. Martyna Kucharska
dr inż. Martyna Kucharska

Jestem biotechnologiem. Moja przygoda z Laboratorium Inżynierii Biomedycznej rozpoczęła się w 2005. Prowadząc badania do pracy magisterskiej nad hydrofilowymi i antybakteryjnymi cewnikami urologicznymi odnalazłam fascynację i zrozumiałam potrzebę szeroko pojętych badań w tematyce biomedycznej. Świadomość niesienia pomocy ludziom chorym, rozumianej jako udoskonalanie narzędzi wykorzystywanych w medycynie, zaowocowała podjęciem studiów doktoranckich na naszym wydziale. Aktualnie prowadzę badania nad biodegradowalnymi rusztowaniami kostnymi stosowanymi w regeneracji tkanek, a nad tym bardzo obszernym problemem pracuję z prężnie działającą grupą studentów. Wierzę, że wielość i różnorodność pomysłów może zaowocować interesującymi rezultatami, dlatego osoby zainteresowane tematyką proszę o kontakt i zapraszam do współpracy.

Moje badania

Biodegradowalne implanty kostne

Wstrzykiwalne systemy polimerowe w sterowanej regeneracji kości

 

Prowadzę zajęcia dydaktyczne:

 • Rozdzielanie w biotechnologii - projekt
 • Procesy Podstawowe - projekt
 • Procesy rozdzielania w biotechnologii - laboratorium

 

Mój dorobek naukowy:

   

  • Martyna Kucharska, Katarzyna Walenko, Beata Butruk, Tomasz Brynk, Marcin Heljak, Tomasz Ciach, Fabrication and characterization of chitosan microspheres agglomerated scaffolds for bone tissue engineering, Materials Letters, 64(9), 2010, 1059-1062


  • Martyna Kucharska, Beata Butruk, Tomasz Ciach, Otrzymywanie implantów kostnych techniką spieniania, Inżynieria i aparatura chemiczna, 2009, 5, 62-64


  • Martyna Kucharska, Tomasz Ciach, Katarzyna Walenko, Chitosan Microspheres Agglomeration as a potential Method for Bone Tissue Scaffold Fabrication, Abstract from ESB 2010 Meeting Tampere, Finland, September 11-15, Abstract number 318


  • Martyna Kucharska, Katarzyna Walenko, Tomasz Ciach, Fabrication of Bone Tissue Scaffolds by Chitosan Microspheres Agglomeration, CD, Abstracts from TERMIS-EU 2010 Meeting Galway, Ireland, June 13-17, 2010, Abstract number 515


  • Martyna Kucharska, Tomasz Ciach, Agglomeration of chitosan microspheres as a potential method for bone tissue substitutes fabrication, Proceedings of Junior Scientist Conference, Vienna, April 7-9th, 2010, 151-152


  • Martyna Kucharska, Katarzyna Walenko, Tomasz Ciach, Microspheres Aggregation as a Potential Method for Bone Tissue Substitutes Fabrication, the 22nd European Conference on Biomaterials, ESB2009, September 7-11, 2009, Lausanne, Switzerland, Abstract on CD


  • Beata Butruk, Tomasz Ciach, Martyna Kucharska, A novel method for manufacturing porous bone scaffolds, the 22nd European Conference on Biomaterials, ESB2009, September 7-11, 2009, Lausanne, Switzerland, Abstract on CD


  • Martyna Kucharska, Katarzyna Bocian, Beata Butruk, Tomasz Ciach, Tomasz Brynk, Marcin Heljak, „Biodegradowalne rusztowania w inżynierii tkanek”, książka referatów z konferencji Młodzi Naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, III Konferencja Naukowo -Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców, 22-24 września 2008


  • Martyna Kucharska, Katarzyna Bocian, Beata Butruk, Tomasz Ciach, Wojciech, Święszkowki, Tomasz Brynk, Marcin Heljak, Agnieszka Mikulska, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, “Novel method for bone tissue scaffold fabrication. Influence of composition chitosan/beta-TCP matrixes on mechanical and biological properties”, konferencja E-MRS 2008 Fall Meeting, Book of Abstracts, 15th-19th September, str 258


  • K. Kaźmierska, M. Kucharska, K. Kuc, T. Ciach „Hydrogel coatings and a local drug delivery” Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Maj 2008, Przemyśl i Krasiczyn


  • Martyna Kucharska, Katarzyna Bocian, Beata Butruk, Tomasz Ciach, „Implanty kostne”, Przegląd techniczny, 3, 2008


  • Martyna Kucharska, Katarzyna Bocian, Tomasz Ciach, „Implanty kostne”, książka referatów z konferencji Młodzi Naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, II Konferencja Naukowo -Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców, 24-26 września 2007, str 22-28


  • K. Kazmierska, M. Kucharska, T. Ciach, Lubricious, Hydrophilic and Antibacterial Coatings for Urethral Catheters, Materiały Konferencyjne vol. 6, 51-55. Biomaterials in Regenerative Medicine, 22-25 October 2006, Vienna


  • K. Kazmierska, M. Kucharska, T. Ciach, Cewniki urologiczne o właściwościach antybakteryjnych i zredukowanym współczynniku tarcia, Młodzi Naukowcy Wobec Wyzwań Współczesnej Techniki, 25-27 września 2006, Warszawa


  • K. Kaźmierska, M. Pływaczewska, T. Ciach, Modyfikacja powierzchni polimerów do zastosowań medycznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2006, 45, no 5s, 64-66. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska, 20-22 września 2006, Sarbinowo k/ Koszalina

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »