prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja
 
mgr inż. Magdalena Janczewska
 
mgr inż. Katarzyna Każmierska
 
mgr inż. Kamil Kopeć
 
mgr inż. Piotr Kowalczyk
 
dr inż. Martyna Kucharska
 
mgr inż. Aleksandra Kulikowska
 
mgr inż. Aleksandra Kuźmińska
 
mgr inż. Ilona Łojszczyk
 
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska
 
mgr inż. Rafał Podgórski
 
mgr inż. Aleksandra Poniatowska
 
mgr inż. Agata Stefanek
 
mgr inż. Paulina Trzaskowska
 
mgr inż. Maciej Trzaskowski
 
mgr inż. Iga Wasiak
 
mgr inż. Michał Wojasiński
 

 

Start arrow Zespół arrow dr inż. Beata Butruk-Raszeja
dr inż. Beata Butruk-Raszeja

Jestem absolwentką Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Współpracę z Laboratorium Inżynierii Biomedycznej rozpoczęłam w 2006 r. Moim zadaniem było opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych implantów kostnych. Prawie dwuletnie badania zaowocowały napisaniem pracy magisterskiej, a ciekawa tematyka prac i twórcza atmosfera panująca w laboratorium zachęciły do kontynuowania pracy naukowej. W 2013 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: “Wytwarzanie i charakterystyka własności pokryć dla materiałów kontaktujących się z krwią".

Obecnie jestem adiunktem na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Tematyka badawcza, którą się zajmuję dotyczy biomateriałów do trwałych implantów medycznych o bezpośrednim kontakcie z krwią.

Obecnie prowadzone badania:

Badania prowadzone są w ramach projektów:

 • Wpływ celowej modyfikacji powierzchni biomateriałów na hemokompatybilność i proces endotelializacji, Preludium, NCN
 • Surface modification of polyurethane vascular grafts, Współpraca Polsko-Tajwańska, NCBiR

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją podsumowującą wyniki badań oraz do odwiedzenia profilu na ResearchGate (dostępne publikacje).

Osoby zainteresowane tematyką lub współpracą serdecznie zapraszam do kontaktu (b.butruk@ichip.pw.edu.pl)

W szczególności zapraszam ambitnych, kreatywnych i chętnych do pracy studentów III i IV roku Biotechnologii lub Inżynierii Chemicznej, chcących realizować w naszym Laboratorium swoje prace dyplomowe.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Promotor prac dyplomowych:

 • "Właściwości bioaktywnych powierzchni poliuretanów medycznych", A. Korczak, praca mgr, w realizacji
 • "Biokompatybilnośc sztucznych naczyń krwionośnych", M. Cieślak, praca mgr, w realizacji
 • "Sztuczny układ krążenia do oceny hemozgodności implantów sercowo-naczyniowych", I. Lesińska, praca mgr, w realizacji
 • "Wpływ parametrów reakcji na gęstość powierzchniową grup karboksylowych na bioaktywnej powierzchni polimerowej", Z. Krysiak, praca inż. w realizacji
 • „Hemokompatybilność modyfikowanych powierzchni poliuretanów medycznych”, M. Dresler, praca magisterska, 2015
 • „Bioactive surfaces promoting endothelial cells adhesion”, A. Kuźmińska, praca magisterska, 2015
 • "Badanie zwilżalności powierzchni poliuretanu funkcjonalizowanego grupami aminowymi i karboksylowymi", A. Korczak, praca inż., 2015
 • "Analiza procesów wykrzepiania krwi w kontakcie z powierzchnią polimeru medycznego", P. Kaczyński, praca inż. 2015

Opiekun naukowy prac dyplomowych:

 • "Biokompatybilne pokrycia medyczne do zastosowań implantacyjnych", I. Łojszczyk, praca magisterska, 2013
 • "Nowoczesne biozgodne biomateriały promujące adhezję komórek śródbłonka", P. Bąbik, praca magisterska, 2013
 • "Materiały polimerowe w inżynierii tkankowej", B. Marczak, praca magisterska, 2012
 • "Powierzchniowa immobilizacja białek i petydów na implantach polimerowych", P. Ziętek, praca magisterka, 2011
 • "Zastosowanie fosfolipidów do otrzymywania powłok przeciwzakrzepowych na powierzchni poliuretanu", M. Trzaskowski, praca magisterska, 2011
 • "Polyurethanes: surface modification", S. Saez, praca magisterska, 2011
 • "Badanie procesu zasiedlania powierzchni materiałów polimerowych komórkami", B. Marczak, praca inżynierska 2011
 • "Modyfikacja powierzchni poliuretanu w celu otrzymania hydrofobowych powłok przeciwzakrzepowych", P. ZIętek, praca inżynierska, 2010
 • "Otrzymywanie powłok hydrożelowych na powierzchni poliuretanu", M. Trzaskowski, praca inżynierska, 2010

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor:

 1. B. Butruk-Raszeja, M. Dresler, A. Kuźmińska, T. Ciach, Endothelialization of polyurethanes: surface silanization and immobilization of REDV peptide, Colloids and Surfaces B; Biointerfaces, 144, 2016, 335–343
 2. I. Ul Ahad, B. Butruk, M. Ayele, B. Budner, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, T. Ciach, D. Brabazon, Extreme ultraviolet (EUV) surface modification of polytetrafluoroethylene (PTFE) for control of biocompatibility, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms, 364, 98-107, 2015
 3. "Athrombogenic hydrogel coatings for medical devices - examination of biological properties", B. Butruk-Raszeja, I. Łojszczyk, T. Ciach, M. Kościelniak-Ziemniak, K. Janiczak, M. Gonsior, R. Kustosz, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 130, 2015, 192-198
 4. "Cell membrane-mimicking coating for blood-contacting polyurethanes", B. Butruk-Raszeja, M. Trzaskowski, T. Ciach, Journal of Biomaterials Applications, 29 (6), 2015
 5. Dextran/Albumin hydrogel sealant for Dacron vascular prosthesis”, A. Lisman, B. Butruk, I. Wasiak, T. Ciach, Journal of Biomaterials Applications, 28 (9), 2014
 6. Polyvinylpirrolidone-based coatings for polyurethanes - the effects of reagent concentration on their chosen physical properties”, B. Butruk, M. Trzaskowski, T. Ciach, Chemical and Process Engineering, 33 (4) 2012
 7. Fabrication of in-situ foamed chitosan/β-TCP scaffolds for bone tissue engineering application”,
  M. Kucharska, B. Butruk, K. Walenko, T. Brynk, T. Ciach, Materials Letters, 85, 2012
 8. Fabrication of biocompatible hydrogel coatings for implantable medical devices using Fenton-type reaction”,
  B. Butruk, M. Trzaskowski, T. Ciach, Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 32 (6) 2012
 9. Simple method of fabrication of hydrophobic coatings for polyurethanes”,
  B. Butruk, P. Ziętek, T. Ciach, Central European Journal of Chemistry, 9 (6) 2011
 10. Fabrication and characterization of chitosan microspheres agglomerated scaffolds for bone tissue engineering”,
  M. Kucharska, K. Walenko, B. Butruk, T. Brynk, M. Heljak, T. Ciach, Materials Letters, 64 (9), 2010

 

Pozostałe publikacje:

 1. P. Ziętek, B. Butruk, T. Ciach, "Otrzymywanie nowoczesnych biomateriałów do kardiochirurgii metodą inżynierii tkankowej", Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52 (5) 2013, 504-505
 2. M. Trzaskowski, B. Butruk, T. Ciach, "Modyfikacje powierzchni polimerów z zastosowaniem fosfolipidów", Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 52 (5) 2013, 492-493
 3. B. Butruk, P. Bąbik, B. Marczak, T.Ciach, “Surface endothelialization of polyurethanes”, Procedia Engineering, 59, 2013, 126-132
 4. T. Sosnowski, A. Kurowska, B. Butruk, K. Jabłczyńska, “Spraying of Cell Colloids in Medical Atomizers”, Chemical Engineering Transactions 32, 2013; 2257-2262.
 5. B. Marczak, B. Butruk, T. Ciach, “Functionalization of polyurethane surfaces: an introduction to cardiovascular tissue engineering”, Challenges of Modern Technology 3 (4) 2012, 9-13
 6. P. Ziętek, B. Butruk, T. Ciach, “Fabrication of novel material with athrombogenic potential: Immobilization of peptides on polyurethane surface”, Challenges of Modern Technology, 3 (1) 2012, 38-41
 7. M. Trzaskowski, B. Butruk, T. Ciach, “Cell outer membrane mimetic surface as a material with improved hemocompatibility”,Challenges of Modern Technology, 2 (4) 2011, 7-10
 8. P. Ziętek, B. Butruk, T. Ciach, “Artificial heart: Hydrophobic coating to make it more natural”, Challenges of Modern Technology, 2 (3) 2011, 15-19
 9. M. Trzaskowski, B. Butruk, T. Ciach, “Hydrogel coating for artificial heart implants”,Challenges of Modern Technology, 2 (1) 2011, 19-22
 10. M. Kucharska, B. Butruk, T. Ciach, „Otrzymywanie implantów kostnych techniką spieniania”,Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 2009, 62-64

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »