Tomasz Ciach PhD Eng. Professor
 
Beata Butruk-Raszeja PhD Eng.
 
Magdalena Janczewska MSc Eng.
 
Katarzyna Każmierska MSc Eng.
Kamil Kopeć MSc Eng.
 
Piotr Kowalczyk MSc Eng.
 
Martyna Kucharska PhD Eng.
 
Aleksandra Kuźmińska, MSc Eng.
 
Aleksandra Kulikowska MSc Eng.
 
Ilona Łojszczyk MSc Eng.
 
Aleksandra Mościcka-Studzińska MSc Eng.
 
Rafał Podgórski MSc Eng.
 
Aleksandra Poniatowska MSc Eng.
 
Agata Stefanek MSc Eng.
 
Paulina Trzaskowska MSc Eng.
 
Maciej Trzaskowski MSc Eng.
 

Iga Wasiak MSc Eng.

 
Michał Wojasiński MSc Eng.
 

 

Home arrow Team arrow Katarzyna Kaźmierska MSc Eng.
Katarzyna Kaźmierska MSc Eng.

I graduated in 2004 from the Faculty of Chemical and Process Engineering at the Warsaw University of Technology, with industrial Biotechnology specialization (MSc Eng degree).

I am fourth-year (last year) PhD student. My research interests include the surface modification of the polymers for medical use - poly(vinyl choride), polyurethans, silicones - to improve their biocompatibility and hydrophility and to introduce new active groups (antigermicidal and anti-inflammatory agents). Especially I am focused on the hydrogelly coatings for devices like urethral catheters and tracheotomy tubes, the impregnation with active agents and tests (tribologic, zone of the inhibited growth, drug release kinetics etc.).

The aim of my study is to minimize patient’s discomfort - pain related to friction between the polymer and the tissue, inflammatory reaction, infection and other side effects of the therapy.

In private, I am passionate about photography, painting and the art in general.

Links to my galleries:

My work with students:

 • Unit processes – project;
 • Water treatment processes - laboratory;
 • Separation processes in biotechnology - laboratory;
 • Separation in biotechnology - project;
 • supporting students in their MSc Thesis work (Martyna Pływaczewska, Katarzyna Węgrzyniak).

Scientific output:

 • K. A. Kazmierska, R. Thompson, N. Morris, A. Long, and T. Ciach: “In Vitro Multicompartmental Bladder Model for Assessing Blockage of Urinary Catheters: Effect of Hydrogel Coating on Dynamics of Proteus mirabilis Growth”. Urology 2010, 76(2), pp. 515.e15–515.e20.
 • A. E. Paradowska, K. A. Kaźmierska, T. Ciach: ”Influence of the coating process parameters on the quality of PUR/PVP hydrogel coatings for PVC medical devices”. Polish Journal of Chemical Technology 2010, 12(2), pp. 38-45.
 • K. Kazmierska, T. Ciach “Hydrogel coating: the remedy for biofouling?” 4th International PhD Students and Young Scientists Conference: Young scientists towards the challenges of modern technology, Warsaw University of Technology 21-23 September 2009, Conference Proceedings, pp. 387-393.
 • W. Bojar, K. Kaźmierska, M. Szałwiński, T. Zaręba ”Triclosan-coated sutures in oral surgery” Advances in Clinical and Experimental Medicine 2009, 18(4), pp. 401-405.
 • K. Kazmierska, T. Ciach ”Bioactive Coatings for Minimally Invasive Medical Devices: Surface Modification in the Service of Medicine” Recent Patents on Biomedical Engineering 2009, 2(1), pp. 1-14.
 • K. Kaźmierska, T. Ciach „Hydrożelowe powłoki – efektywne systemy podawania leków”, Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, 22-24 września 2008, Warszawa, książka referatów str. 50-55.
 • K. Kaźmierska, M. Szwast, T. Ciach “Determination of urethral catheter surface lubricity” Journal of Materials Science: Materials in Medicine, June 2008, 19(6), 2301-6.
 • K. Kazmierska, K. Kuc, T. Ciach “Polyvinylpyrrolidone-Polyurethane Interpolymer Hydrogel Coating as a Local Drug Delivery System” Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2008, 65(6), pp. 763-766.
 • K. Kaźmierska, M. Kucharska, K. Kuc, T. Ciach „Hydrogel coatings and a local drug delivery” Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Maj 2008, Przemyśl i Krasiczyn.
 • K. Kaźmierska, T. Ciach “Hydrofilizacja powierzchni polimerów”; Szkoła membranowa, Rogów 2008.
 • K. Kaźmierska, M. Doliński, T. Ciach „Nowa metoda hydrofilizacji membran polipropylenowych” Szkoła membranowa, Rogów 2008.
 • K. Kazmierska, T. Ciach ”In-Silico Model for Iontophoretic Drug Delivery through Buccal Mucosa”, the 1st conference on Innovation in Drug Delivery: From Biomaterials to Devices, 30 wrzesień – 3 październik 2007, Neapol.
 • K. Kaźmierska, T. Ciach “Model jontoforetycznego podawania leków przez śluzówkę policzka” Młodzi Naukowcy Wobec Wyzwań Współczesnej Techniki, 24-26 września 2007, Warszawa.
 • K. Kaźmierska „Modyfikacja własności biomateriałów” I Warsztaty Inżynierii Biomedycznej i Fizyki Medycznej, Wilga 11-13 Maj 2007.
 • K. Kazmierska, M. Kucharska, T. Ciach “Lubricious, Hydrophilic and Antibacterial Coatings for Urethral Catheters” Materiały Konferencyjne vol. 6, 51-55. Biomaterials in Regenerative Medicine, 22-25 October 2006, Vienna.
 • K. Kazmierska, M. Kucharska, T. Ciach „Cewniki urologiczne o właściwościach antybakteryjnych i zredukowanym współczynniku tarcia”, Młodzi Naukowcy Wobec Wyzwań Współczesnej Techniki, 25-27 września 2006, Warszawa.
 • K. Kaźmierska, M. Pływaczewska, T. Ciach „Modyfikacja powierzchni polimerów do zastosowań medycznych” Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2006, 45, no 5s, 64-66. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska, 20-22 września 2006, Sarbinowo k/ Koszalina.
 • 3rd Review Meeting, 7th Technical Meeting, 1st Regulatory Meeting of IntelliDrug Project, 26-28 April 2006, Valladolid, Spain.
 • K. Kaźmierska, T. Ciach “Surface modification of catheters for medical purposes”, K. Kaźmierska, A. Mościcka, T. Ciach “Agar gel electrophoresis of hydrophilic drugs - a model for iontophoresis through mucus of buccal mucosa”, BioMedTech Silesia Senior, 17 marca 2006, Zabrze.
 • 2nd Review Meeting and 6th Technical Meeting of IntelliDrug Project, 21-23 September 2005, Kraków.

 

 
< Prev   Next >