prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja
 
mgr inż. Magdalena Janczewska
 
mgr inż. Katarzyna Każmierska
 
mgr inż. Kamil Kopeć
 
mgr inż. Piotr Kowalczyk
 
dr inż. Martyna Kucharska
 
mgr inż. Aleksandra Kulikowska
 
mgr inż. Aleksandra Kuźmińska
 
mgr inż. Ilona Łojszczyk
 
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska
 
mgr inż. Rafał Podgórski
 
mgr inż. Aleksandra Poniatowska
 
mgr inż. Agata Stefanek
 
mgr inż. Paulina Trzaskowska
 
mgr inż. Maciej Trzaskowski
 
mgr inż. Iga Wasiak
 
mgr inż. Michał Wojasiński
 

 

Laserowy licznik cząstek

Jedną z metod pomiaru rozmiaru i stężenia cząstek stałych w powietrzu lub cieczy jest zastosowanie laserowych liczników cząstek. Do zalet takich liczników należy prostota konstrukcji i dokładność pomiaru stężenia cząstek. Liczniki te są w stanie mierzyć cząstki o średnicach większych od około 0.5 µm do kilkuset mikrometrów, minimalne stężenie cząstek zaczyna się od pojedynczych sztuk na litr. Zasada działania licznika jest bardzo prosta. Strumień płynu zawierający rozproszone cząstki przepływa przez obszar oświetlony światłem lasera. Cząstki rozpraszają światło lasera które potem jest zbierane przez układ optyczny i skupiane na detektorze którym najczęściej jest fotodioda. Każdej przelatującej cząstce odpowiada jeden impuls rozproszonego światła i przez to jeden impuls prądu detektora. Energia rozpraszana przez cząstki jest złożoną funkcją rozmiaru i materiału cząstki, własności optycznych ośrodka oraz długości fali światła lasera. Program obliczający dwie składowe polaryzacyjne i1 i i2 światła rozproszonego przez cząstkę w funkcji kąta rozproszenia może być pobrany z niniejszej strony.

Program do pobrania:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »