Tomasz Ciach PhD Eng. Professor
 
Beata Butruk-Raszeja PhD Eng.
 
Magdalena Janczewska MSc Eng.
 
Katarzyna Każmierska MSc Eng.
Kamil Kopeć MSc Eng.
 
Piotr Kowalczyk MSc Eng.
 
Martyna Kucharska PhD Eng.
 
Aleksandra Kuźmińska, MSc Eng.
 
Aleksandra Kulikowska MSc Eng.
 
Ilona Łojszczyk MSc Eng.
 
Aleksandra Mościcka-Studzińska MSc Eng.
 
Rafał Podgórski MSc Eng.
 
Aleksandra Poniatowska MSc Eng.
 
Agata Stefanek MSc Eng.
 
Paulina Trzaskowska MSc Eng.
 
Maciej Trzaskowski MSc Eng.
 

Iga Wasiak MSc Eng.

 
Michał Wojasiński MSc Eng.
 

 

Laserowy licznik cząstek

Jedną z metod pomiaru rozmiaru i stężenia cząstek stałych w powietrzu lub cieczy jest zastosowanie laserowych liczników cząstek. Do zalet takich liczników należy prostota konstrukcji i dokładność pomiaru stężenia cząstek. Liczniki te są w stanie mierzyć cząstki o średnicach większych od około 0.5 µm do kilkuset mikrometrów, minimalne stężenie cząstek zaczyna się od pojedynczych sztuk na litr. Zasada działania licznika jest bardzo prosta. Strumień płynu zawierający rozproszone cząstki przepływa przez obszar oświetlony światłem lasera. Cząstki rozpraszają światło lasera które potem jest zbierane przez układ optyczny i skupiane na detektorze którym najczęściej jest fotodioda. Każdej przelatującej cząstce odpowiada jeden impuls rozproszonego światła i przez to jeden impuls prądu detektora. Energia rozpraszana przez cząstki jest złożoną funkcją rozmiaru i materiału cząstki, własności optycznych ośrodka oraz długości fali światła lasera. Program obliczający dwie składowe polaryzacyjne i1 i i2 światła rozproszonego przez cząstkę w funkcji kąta rozproszenia może być pobrany z niniejszej strony.

Program do pobrania:

 
< Prev