prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja
 
mgr inż. Magdalena Janczewska
 
mgr inż. Katarzyna Każmierska
 
mgr inż. Kamil Kopeć
 
mgr inż. Piotr Kowalczyk
 
dr inż. Martyna Kucharska
 
mgr inż. Aleksandra Kulikowska
 
mgr inż. Aleksandra Kuźmińska
 
mgr inż. Ilona Łojszczyk
 
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska
 
mgr inż. Rafał Podgórski
 
mgr inż. Aleksandra Poniatowska
 
mgr inż. Agata Stefanek
 
mgr inż. Paulina Trzaskowska
 
mgr inż. Maciej Trzaskowski
 
mgr inż. Iga Wasiak
 
mgr inż. Michał Wojasiński
 

 

Start arrow Dyplomy
Dyplomy

Dyplomy obecnie realizowane w Laboratorium Inżynierii BioMedycznej:

Magdalena Dresler Hemokompatybilność modyfikowanych powierzchni poliuretanów medycznych
Aleksandra Kuźmińska Bioaktywne powierzchnie promujące proces adhezji komórek śródbłonka
Marta Trzebińska Modyfikacja powierzchni metalowych w celu otrzymania materiałów przeciwzakrzepowych do zastosowań w medycynie
Marta Pilińska Wydzielanie cząsteczek o znaczeniu biologicznym z powierzchni zmodyfikowanego poliuretanu
Piotr Raj  
Paulina Jung  
Magdalena Michalak Badanie cytotoksyczności nanocząstek
Ewa Połeć Synteza nanocząstek alginianowych
Urszula Michalczuk Modyfikacja powierzchni nanocząstek polisacharydowych
Aleksandra Danilecka Sensor SPR do wykrywania broni biologicznych
Agnieszka Monarska Badanie procesu enkapsulacji w hydrożelach
Andrzej Skassa Modyfikacja powierzchni PDMS

 

 

Dyplomy zrealizowane w Laboratorium Inżynierii BioMedycznej:

Obrony 2013:  
Anna Lutyńska Celowa modyfikacja powierzchni polimerów pod kątem zastosowań medycznych (inż.)
Justyna Kwiatkowska Zastosowanie modyfikowanego poli(dimetylosiloksanu) w konstrukcji mikrosystemów analitycznych (mgr)
Ilona Łojszczyk Biokompatybilne pokrycia medyczne do zastosowań implantacyjnych (mgr)
Piotr Bąbik Nowoczesne biozgodne biomateriały promujące adhezję komórek śródbłonka (mgr)
Agata Metera Otrzymywanie włókien polimerowych metodą rozdmuchu roztworu polimeru (inż.)
Krzysztof Faliszewski Wpływ parametrów procesowych na rozmiar i morfologię nanowłókien polimerowych otrzymywanych metodą rozdmuchu roztworu polimeru (mgr)
Aleksandra Kulikowska Otrzymywanie nanocząstek z pochodnych celulozy (mgr)
Urszula Michalczuk Synteza nanocząstek polisacharydowych (inż.)
Tomasz Pawłowski Biodegradowalne gwoździe śródszpikowe z chitozanu (mgr)
   
Obrony 2012:  
Barbara Marczak Materiały polimerowe w inżynierii tkankowej (mgr)
Krzysztof Faliszewski Otrzymywanie włókien polimerowych metodą elektroprzędzenia (inż.)
Magdalena Janczewska Nanocząstki polimerowe (mgr)
Agata Walczak Otrzymywanie rusztowań kostnych na drodze wypłukiwania poroforu (mgr)
Krzysztof Gawlik Otrzymywanie nanocząstek chitozanowych (mgr)
Alelsandra Kulikowska Otrzymywanie nanocząstek z polisacharydów (inż.)
Renata Załęczny Pokrycia bakteriobójcze do cewników moczowych (mgr)
   
Obrony 2011:  
Maciej Trzaskowski Zastosowanie fosfolipidów do otrzymywania powłok przeciwzakrzepowych na powierzchni poliuretanu (mgr)
Paulina Ziętek Powierzchniowa immobilizacja białek i peptydów na implantach polimerowych (mgr)
Magdalena Janczewska Otrzymywanie nanocząstek jako nośników leków (inż.)
Agata Walczak Elektroforetyczne wytwarzanie powłok uwalniających leki do implantów metalicznych (inż.)
   
Obrony 2010:  
Paulina Ziętek Modyfikacja powierzchni poliuretanu w celu otrzymania hemokompatybilnych powłok hydrofobowych (inż.)
Maciej Trzaskowski Otrzymywanie powłok hydrożelowych na powierzchni poliuretanu (inż.)
Grzegorz Bubak Wstrzykiwalne systemy hydrożelowe w inżynierii tkankowej (inż.)
Dorota Dobrzańska Otrzymywanie cząstek do brachyterapii i kontrolowanego podawania leków (inż.)
Aneta Sidwa Opatrunki hydrożelowe do ran i oparzeń (mgr)
   
Obrony 2009:  
Anna Paradowska Wpływ parametrów procesu formowania hydrożelu przez wytrącanie nierozpuszczalnikiem na stabilność otrzymywanych pokryć (inż.)
Anna Szulc Otrzymywanie i własności pokryć uszczelniających protezy naczyniowe (mgr)
Iga Wasiak Mikroenkapsulacja żywych komórek (mgr)
 
Obrony 2008:
Karina Kowalewska Otrzymywanie cząstek do kontrolowanego uwalniania leku (mgr)
Anna Dominikowska Implant do kontrolowanego uwalniania leków (mgr)
Katarzyna Bocian Opracowanie technologii wytwarzania biodegradowalnych rusztowań kostnych (mgr)
Beata Butruk Biodegradowalne implanty kostne wykonywane metodą spieniania (mgr)
 
Obrony 2007:
Katarzyna Węgrzyniak Otrzymywanie biokompatybilnych i bakteriostatycznych pokryć na polimerach (mgr)
Magdalena Augustyniak Otrzymywanie pokryć na stentach naczyniowych uwalniających leki (mgr)
Ewa Kijeńska Transport elektroosmotyczny substancji przez tkanki policzka (mgr)
Jolanta Zakrzewska Implanty z ludzkim hormonem wzrostu (mgr)
Kinga Czarnecka Transport leku przez błonę śluzową policzka (mgr)
Mateusz Frydrych Budowa laserowego licznika cząstek (mgr)
 
Obrony 2006:
Martyna Pływaczewska Wytwarzanie hydrofilowych i antybakteryjnych pokryć na cewnikach (mgr)
Jolanta Borawska Biodegradowalny implant do terapii nowotworów (mgr)
Marta Bogumił Otrzymywanie cząstek do kontrolowanego podawania leków metodą emulsyfikacji hydrodynamicznej (mgr)
Marcin Grabias Atomizacja bezwładnościowa (mgr)
 
Obrony 2005:
Wojciech Mierczyk Elektroosmotyczny system uwalniania leków (mgr)
Michał Popiński Osmotyczny system uwalniania leków (mgr)
Aleksandra Mościcka Transport leku przez błonę śluzową i membrany (mgr)
Artur Studziński Pokrycia polimerowe uwalniające leki (mgr)
Katarzyna Horoszko EHDA w produkcji proszków do zastosowań farmaceutycznych (mgr)
Paulina Skrzeszewska Kontrolowane uwalnianie związków chemicznych z układów emulsyjnych (mgr)
 
Obrony 2004:
Marcin Żukowski Otrzymywanie cząstek metodą rozpylania elektrostatycznego (mgr)

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »