Tomasz Ciach PhD Eng. Professor
 
Beata Butruk-Raszeja PhD Eng.
 
Magdalena Janczewska MSc Eng.
 
Katarzyna Każmierska MSc Eng.
Kamil Kopeć MSc Eng.
 
Piotr Kowalczyk MSc Eng.
 
Martyna Kucharska PhD Eng.
 
Aleksandra Kuźmińska, MSc Eng.
 
Aleksandra Kulikowska MSc Eng.
 
Ilona Łojszczyk MSc Eng.
 
Aleksandra Mościcka-Studzińska MSc Eng.
 
Rafał Podgórski MSc Eng.
 
Aleksandra Poniatowska MSc Eng.
 
Agata Stefanek MSc Eng.
 
Paulina Trzaskowska MSc Eng.
 
Maciej Trzaskowski MSc Eng.
 

Iga Wasiak MSc Eng.

 
Michał Wojasiński MSc Eng.
 

 

Home arrow MSc theses
MSc theses

MSc theses carried out in the BioMedical Engineering Laboratory

Currently:

Magdalena Dresler Hemokompatybilność modyfikowanych powierzchni poliuretanów medycznych
Aleksandra Kuźmińska Bioaktywne powierzchnie promujące proces adhezji komórek śródbłonka

 

 

Already defended:

 

2013  
Anna Lutyńska Celowa modyfikacja powierzchni polimerów pod kątem zastosowań medycznych
Justyna Kwiatkowska Zastosowanie modyfikowanego poli(dimetylosiloksanu) w konstrukcji mikrosystemów analitycznych
Ilona Łojszczyk Biokompatybilne pokrycia medyczne do zastosowań implantacyjnych
Piotr Bąbik Nowoczesne biozgodne biomateriały promujące adhezję komórek śródbłonka
   
2012  
Barbara Marczak Materiały polimerowe w inżynierii tkankowej
   
2012  
Maciej Trzaskowski Zastosowanie fosfolipidów do otrzymywania powłok przeciwzakrzepowych na powierzchni poliuretanu
Paulina Ziętek Powierzchniowa immobilizacja białek i peptydów na implantach polimerowych
   
2010  
Paulina Ziętek Modyfikacja powierzchni poliuretanu w celu otrzymania hemokompatybilnych powłok hydrofobowych
Maciej Trzaskowski Otrzymywanie powłok hydrożelowych na powierzchni poliuretanu
Grzegorz Bubak Wstrzykiwalne systemy hydrożelowe w inżynierii tkankowej
Dorota Dobrzańska Otrzymywanie cząstek do brachyterapii i kontrolowanego podawania leków
Aneta Sidwa Opatrunki hydrożelowe do ran i oparzeń
   
2009  
Anna Paradowska Wpływ parametrów procesu formowania hydrożelu przez wytrącanie nierozpuszczalnikiem na stabilność otrzymywanych pokryć
Anna Szulc Otrzymywanie i własności pokryć uszczelniających protezy naczyniowe
Iga Wasiak Mikroenkapsulacja żywych komórek
 
2008
Karina Kowalewska Otrzymywanie cząstek do kontrolowanego uwalniania leku
Anna Dominikowska Implant do kontrolowanego uwalniania leków
Katarzyna Bocian Opracowanie technologii wytwarzania biodegradowalnych rusztowań kostnych
Beata Butruk Biodegradowalne implanty kostne wykonywane metodą spieniania
 
2007
Katarzyna Węgrzyniak Otrzymywanie biokompatybilnych i bakteriostatycznych pokryć na polimerach
Magdalena Augustyniak Otrzymywanie pokryć na stentach naczyniowych uwalniających leki
Ewa Kijeńska Transport elektroosmotyczny substancji przez tkanki policzka
Jolanta Zakrzewska Implanty z ludzkim hormonem wzrostu
Kinga Czarnecka Transport leku przez błonę śluzową policzka
Mateusz Frydrych Budowa laserowego licznika cząstek
 
2006
Martyna Pływaczewska Wytwarzanie hydrofilowych i antybakteryjnych pokryć na cewnikach
Jolanta Borawska Biodegradowalny implant do terapii nowotworów
Marta Bogumił Otrzymywanie cząstek do kontrolowanego podawania leków metodą emulsyfikacji hydrodynamicznej
Marcin Grabias Atomizacja bezwładnościowa
 
2005
Wojciech Mierczyk Elektroosmotyczny system uwalniania leków
Michał Popiński Osmotyczny system uwalniania leków
Aleksandra Mościcka Transport leku przez błonę śluzową i membrany
Artur Studziński Pokrycia polimerowe uwalniające leki
Katarzyna Horoszko EHDA w produkcji proszków do zastosowań farmaceutycznych
Paulina Skrzeszewska Kontrolowane uwalnianie związków chemicznych z układów emulsyjnych
 
2004
Marcin Żukowski Otrzymywanie cząstek metodą rozpylania elektrostatycznego
 
< Prev   Next >