prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja
 
mgr inż. Magdalena Janczewska
 
mgr inż. Katarzyna Każmierska
 
mgr inż. Kamil Kopeć
 
mgr inż. Piotr Kowalczyk
 
dr inż. Martyna Kucharska
 
mgr inż. Aleksandra Kulikowska
 
mgr inż. Aleksandra Kuźmińska
 
mgr inż. Ilona Łojszczyk
 
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska
 
mgr inż. Rafał Podgórski
 
mgr inż. Aleksandra Poniatowska
 
mgr inż. Agata Stefanek
 
mgr inż. Paulina Trzaskowska
 
mgr inż. Maciej Trzaskowski
 
mgr inż. Iga Wasiak
 
mgr inż. Michał Wojasiński
 

 

Start arrow Projekty arrow Inżynieria tkankowa arrow Badanie procesu formowania stożka roztworu polimeru w strumieniu powietrza
Badanie procesu formowania stożka roztworu polimeru w strumieniu powietrza

Badanie i modelowanie formowania stożka roztworu polimeru w strumieniu powietrza w układzie koncentrycznych dysz

Przygotowanie odpowiednich struktur mających pełnić rolę rusztowań w inżynierii tkankowej wymaga nie tylko znajomości wymagań stawianych materiałom, ale również znajomości przebiegu procesu wytwarzania takich materiałów. Jednym z procesów wytwarzania biomateriałów pełniących funkcję rusztowań, jaki badamy w Laboratorium jest rozdmuch roztworu polimeru (ang. Solution Blow Spinning). To właśnie warunki prowadzące do stabilnego formowania stożka roztworu polimeru w tym procesie zostały znalezione w wyniku realizacji projektu, pt. "Badanie i modelowanie formowania stożka polimeru..." finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny 2014/13/N/ST8/01690.

Poniżej przedstawiono część wyników modelowania oraz badania nie tylko procesu formowania stożka polimerowego, ale również przepływu powietrza przez stosowaną w Laboratorium dyszę do wytwarzania nanowłókien oraz część wyników badania reologii jednego z badanych roztworów polimeru. W tym projekcie badano stabilność procesu rozdmuchu roztworu polimeru przeprowadzono dla roztworu poli-L-kwasu mlekowego (PLLA) o stężeniu 5% masowych.

Rys. 1. Rozkład prędkości powietrza na wylocie z układu współosiowych dysz, dla ciśnienia roboczego powietrza p=0.1MPa

Rys. 2. Reprezentacja wyników eksperymentu analizy obrazowania stożka roztworu pomieru w procesie rozdmuchu dla stanu ustalonego

Rys. 3. Krzywa płynięcia badanego roztworu PLLA o stężeniu 5% masowych

 

Powyżej prezentujemy tylko część wyników badań, których wykonanie prowadzi nas coraz bliżej do wybrania najbardziej sprzyjających warunków prowadzenia procesu rozdmuchu roztworu polimeru. Warunków sprzyjających powstawaniu nanowłókien pozbawionych defektów struktury, o wąskim i jednorodnym rozkładzie średnic. Taki produkt będzie mógł znaleźć zastosowanie nie tylko w inżynierii tkankowej, ale również w filracji, wytwarzniu odzieży ochronnej oraz katalizatrów reakcji chemicznych (wymieniając tylko część zastosowań).

 

 
następny artykuł »