Tomasz Ciach PhD Eng. Professor
 
Beata Butruk-Raszeja PhD Eng.
 
Magdalena Janczewska MSc Eng.
 
Katarzyna Każmierska MSc Eng.
Kamil Kopeć MSc Eng.
 
Piotr Kowalczyk MSc Eng.
 
Martyna Kucharska PhD Eng.
 
Aleksandra Kuźmińska, MSc Eng.
 
Aleksandra Kulikowska MSc Eng.
 
Ilona Łojszczyk MSc Eng.
 
Aleksandra Mościcka-Studzińska MSc Eng.
 
Rafał Podgórski MSc Eng.
 
Aleksandra Poniatowska MSc Eng.
 
Agata Stefanek MSc Eng.
 
Paulina Trzaskowska MSc Eng.
 
Maciej Trzaskowski MSc Eng.
 

Iga Wasiak MSc Eng.

 
Michał Wojasiński MSc Eng.
 

 

Home arrow Start-ups
Start-up'y Laboratorium Inżynierii BioMedycznej

Poniżej prezentujemy krótkie informacje na temat start-upów, które powstały w oparciu o wynalazki z naszego Laboratorium Inżynierii Biomedycznej. Znajdziecie tutaj opisy start-upów, linki do stron internetowych i trochę materiałów prasowych o każdej z nich. Zapraszamy!

NanoVelos - nowe podejście do wprowadzania leku - kontrolowane uwalnianie

Działania firmy koncentrują się na rozwijaniu unikalnego systemu dostarczania leku, opratego o nanocząstki polisacharydowe, z zastosowaniem w onkologii. Skupiamy się na tworzeniu biodegradowalnego, uniwersalnego nośnika leków przeciwnowotworowych. System, który budujemy już charakteryzuje się poprawą kierowania do komórek nowotworowych, zwiększeniem bezpieczeństwa terapii i umożliwia rozszerzenie okna terapeutycznego. Pracujemy nad rozwojem innowacyjnych kombinacji znanych leków przeciwnowotworowych z naszymi nanocząstkami polisacharydowymi. Zadaniem spółki jest przeniesienie idei nanocząstek do leczenia nowotworów w produkt dostępny dla każdego. Wierzymy, że produkt ten, ze względu na swoje właściwości, zwiększy możliwość leczenia raka i przyniesie ludziom szansę na uniknięcie bolesych i nieprzyjemych skutków ubocznych terapii.

NanoThea - wczesna diagnostyka nowotworów z wykorzystaniem radioizotopów

Choroba nowotworowa zdiagnozowana we wczesnym stadium rozwoju może być całkowicie uleczalna. NanoThea rozwija narzędzie do precyzyjnej wczesnej diagnostyki nowotworów z wykorzystaniem nanocząstek polisacharydowych jako nośników diagnostycznych radioizotopów dla detektorów PET (pozytonowa tomografia emisyjna) i SPECT (tomografia emisyjna pojedynczych fotonów). Nasze nanocząstki umożliwiają celowany transport i akumulację radioizotopów wewnątrz skupisk komórek nowotworowych, dzięki czemu nawet niewielkie guzy będą mogły zostać wykryte odpowiednio wcześnie. Wykorzystanie naszych nośników umożliwia użycie markerów o kilkukrotnie dłuższym czasie półtrwania niż markery stosowane obecnie do diagnostyki nowotworowej. W planach mamy również teranostykę – połączenie diagnostyki i terapii nowotworowej z wykorzystaniem kombinacji odpowiednich radioizotopów.

NanoSanguis - syntetyczny substytut czerwonych krwinek do zastosowań w transfuzji i przechowywaniu organów

NanoSanguis rozwija technologię wytwarzania mikrocząstek zdolnych do transportu i wymiany gazów oddechowych – tlenu i dwutlenku węgla. Dążymy do tego aby nasz wynalazek mógł być podawany jako tzw. „sztuczna krew” pacjentom, którzy utracili znaczne ilości krwi naturalnej, np. w skutek wypadku. Nasze mikrocząstki zapewnią odpowiedni transport gazów oddechowych w organizmie pacjenta do czasu, w którym naturalne erytrocyty ulegną regeneracji. Nasza „sztuczna krew” będzie mogła pomagać pacjentom niezależnie od ich grupy krwi, przekonań religijnych oraz bez konieczności przeprowadzania kosztownych badań diagnostycznych. Nasz wynalazek może rozwiązać problem niedoboru naturalnej krwi pochodzącej od dawców.

W NanoSanguis pracujemy jednocześnie nad skonstruowaniem układu do przechowywania i transportu organów przeznaczonych do transplantacji z wykorzystaniem opracowanych mikrocząstek jako płynu perfuzyjnego. W naszym układzie narządy przechowywane będą w warunkach fizjologicznych i będą w sposób ciągły zaopatrywane w tlen i źródło energii. Pozwoli to na przechowywanie organów przez znacznie dłuższy okres czasu niż ma to miejsce w tej chwili. Wierzymy, że dzięki wykorzystaniu naszego systemu to organy będą czekały na odpowiednich biorców.