prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja
 
mgr inż. Magdalena Janczewska
 
mgr inż. Katarzyna Każmierska
 
mgr inż. Kamil Kopeć
 
mgr inż. Piotr Kowalczyk
 
dr inż. Martyna Kucharska
 
mgr inż. Aleksandra Kulikowska
 
mgr inż. Aleksandra Kuźmińska
 
mgr inż. Ilona Łojszczyk
 
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska
 
mgr inż. Rafał Podgórski
 
mgr inż. Aleksandra Poniatowska
 
mgr inż. Agata Stefanek
 
mgr inż. Paulina Trzaskowska
 
mgr inż. Maciej Trzaskowski
 
mgr inż. Iga Wasiak
 
mgr inż. Michał Wojasiński
 

 

Pokrycia funkcjonalne

Stosujemy techniki aerozolowe i chemiczne do otrzymywania zaawansowanych pokryć na metalach, polimerach i ceramice. Pokrycia te wykonane z odpowiednich polimerów stosowane są w sprzęcie medycznym i w implantach medycznych, posiadają własności bakteriobójcze, wydzielające leki, przeciwdziałające krzepnięciu krwi, hydrofilowe, obniżające współczynnik tarcia.

Zdjęcie: pokrycie nanoporowate

Pokrycia ceramiczne stosowane są w katalizie i ogniwach paliwowych, i otrzymywane są metodą atomizacji elektrostatycznej. Otrzymywane pokrycia mają grubość od 10 nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów.

Pokrycia polimerowe otrzymywane są technikami szczepienia polimerów, pozwala to uzyskać swego rodzaju „nano sierść” łańcuchów jednego polimeru na powierzchni drugiego polimeru. Takie pokrycie nadaje polimerom nowe cenne własności. Może obniżać lub podnosić współczynnik tarcia, uniemożliwiać osiedlanie się bakterii i formowanie biofilmu, zapobiegać krzepnięciu krwi, zapobiegać adhezji białek czy powodować adhezję określonych typów komórek.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »